Założenie Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku

Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku założono 8 grudnia 2011 r. w Białymstoku początkowo jako Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru. Oficjalną działalność rozpoczęło po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 16 marca 2012 r. pod nazwą Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku. Na pierwszym spotkaniu założycielskim, 8 grudnia 2011 r. w Muzeum Wojska w Białymstoku, spotkali się przedstawiciele środowisk sybirackich na czele z inicjatorem powołania Stowarzyszenia, Prezesem Zarządu Głównego Związku Sybiraków i Prezesem Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku, Panem Tadeuszem Chwiedziem , wiceprezes Zarządu Oddziału Panią Heronimą Dzierma i sekretarzem Zarządu Oddziału Panią Jolantą Hryniewicką. Obecny był kapelan Sybiraków ks. prałat Józef Wiśniewski i założyciele.

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia, spotkała się z dużym zainteresowaniem Prezydenta Miasta Białegostoku, wielu środowisk naszego miasta oraz Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty a przede wszystkim samych Sybiraków. Sybiracy są za tworzeniem następnych Stowarzyszeń w Polsce a wraz z nimi Oddziałów i Kół należących do tych Stowarzyszeń. Liczymy na ścisłą współpracę ze środowiskami reprezentującymi placówki oświatowe, szkoły i uczelnie, Koła Wnuków Sybiraków, organizacje kombatanckie, harcerzy, wojsko, organizacje kościelne, osoby prywatne.

Założycielami Stowarzyszenia są: dyrektorzy białostockich szkół i nauczyciele oraz dyrektor Gimnazjum Nr 2 im „Sybiraków” w Augustowie, przedstawiciel samorządu miejskiego reprezentujący Prezydenta Miasta Białegostoku, oraz Samorządu Województwa, reprezentujący Marszałka Województwa Podlaskiego, przedstawiciele Muzeum Wojska w Białymstoku, przedstawiciele kombatantów, związków , stowarzyszeń i przedstawiciel harcerzy.

Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Jerzy Bołtuć, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 im. gen. J. Z. Bema w Białymstoku.

Naszą misją jest utrwalanie Pamięci o Sybirakach

Poprzez prowadzenie edukacji   patriotycznej w szkołach i uczelniach wśród dzieci , młodzieży i studentów ,chcemy utrwalać Pamięć o Sybirakach i ich losach. Doskonale wiemy jak ważne są lekcje „żywej historii” krzewiące w młodzieży patriotyzm , poczucie przynależności i poszanowania dla Ojczyzny.

Martyrologia zesłańców syberyjskich jest wciąż mało znana wśród młodego pokolenia. Wspólne działania - ku Pamięci o zesłańcach Sybiru- i rozpowszechnianie wiedzy o Martyrologii Polaków na Wschodzie jest zadaniem każdego z nas. Dzieje deportacji można utrwalać poprzez spisywanie faktów , zapisywanie historii , tworzenie miejsc Pamięci związanych z Sybirakami.

Razem z Sybirakami i dla Sybiraków chcemy kontynuować i inicjować wszelkie idee budowy Pomników Sybiraków , Miejsc Pamięci , Tablic Pamięci poświęconych zesłańcom . Chcemy razem organizować Marsze Pamięci i Uroczystości Rocznicowe. Pragniemy zaznaczać naszą obecność na uroczystościach państwowych i kościelnych, zajmować się pozostającymi bez opieki grobami Sybiraków i nie zapominać o osobach jeszcze żyjących, które doznały udręki i cierpień podczas zesłania na Sybir.

Miłość do Polski trzeba pielęgnować troskliwie, gdyż każda miłość zawsze wymaga poświęcenia i pracy

Młodzież szczególnie dzisiaj potrzebuje wzorców by rozwijać świadomości i tożsamość narodową. Młode pokolenie powinno i ma obowiązek wiedzieć jak , kto i za co poświęcał się Ojczyźnie ,kto i dlaczego oddał życie za Polskę. Pełna realizacja tych zadań może dokonać się tylko przy aktywnej współpracy ze środowiskiem w tym z placówkami oświatowymi. Dlatego będziemy wspomagać szkoły, dyrektorów, nauczycieli i młodzież przy organizacji wszelkich uroczystości rocznicowych. Zależy nam na rozwijaniu i realizacji wychowania patriotycznego w szkołach, we współpracy i współdziałaniu ze Związkiem Sybiraków. Powszechny udział młodzieży w działaniach Stowarzyszenia z pewnością przyczyni się do szerszego zainteresowania historią Polski . Wspólnie ze szkołami chcemy wypracować nowy wymiar pojęcia „edukacja patriotyczna”. Liczymy na współpracę z administracją państwową i samorządową, organizacjami społecznymi oraz placówkami muzealnymi i naukowo-badawczymi. Mamy nadzieję ,że wspólna praca nad poznawaniem losów sybirackich zaowocuje wśród młodych Polaków utrwalaniem kolejnego rozdziału historii jakim są dzieje Sybiraków.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zarząd
Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru
w Białymstoku

KONTAKT

Muzeum Wojska w Białymstoku
ul. Kilińskiego 7, Białystok 15-089

bialystok@pamiecisybiru.pl

Muzeum: 85 741 54 48
Prezes: 605 590 873

FORMULARZ KONTAKTOWY

E-mail:
Temat:
Wiadomość: