W dniu 15 stycznia 2013 r. w Bibliotece Gminnej w Czarnej Białostockiej odbyło się zebranie z kandydatami na członków Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku.

Spotkanie zorganizowała Prezes Koła Terenowego Nr 13 Związku Sybiraków w Czarnej Białostockiej Pani Teresa Kalinin, sybiraczka, mieszkająca w Czarnej Białostockiej. Na spotkaniu obecni byli : Jerzy Bołtuć prezes Stowarzyszenia, Bogdan Topór zastępca Prezesa, Teresa Kalinin, Joanna Maria Kulesa, Olga Halicka, Teresa Prokopczyk, Anna Januszko, Elżbieta Łokuć. Obecne były także dwie Panie sybiraczki. Omówiono założenia organizacyjne działania Koła Terenowego w Czarnej Białostockiej. W związku z wytycznymi Statutu Stowarzyszenia zawartymi w §. 3 ,że Koło nie posiada osobowości prawnej Prezes Jerzy Bołtuć zaproponował utworzenie funkcji Koordynatora Zebrania Członków.

Zebrani propozycję przyjęli i na następnym spotkaniu mają taką reprezentację wybrać. W dalszej części spotkania Jerzy Bołtuć zaproponował by szkoły przystąpiły do prowadzonego przez Stowarzyszenie , Konkursu „150 Lat Powstania Styczniowego – ekspozycja, dokument ” oraz do innych działań m.in. edukacji patriotycznej w środowisku szkolnym i lokalnym. Pani Teresa Kalinin przekazała Prezesowi Jerzemu Bołtuciowi Deklaracje Członkowskie kandydatów na członków Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku

KONTAKT

Muzeum Wojska w Białymstoku
ul. Kilińskiego 7, Białystok 15-089

bialystok@pamiecisybiru.pl

Muzeum: 85 741 54 48
Prezes: 605 590 873

FORMULARZ KONTAKTOWY

E-mail:
Temat:
Wiadomość: