Zarząd Stowarzyszenia:

Jerzy BOŁTUĆ
Prezes Zarządu

Elżbieta ROGOWSKA
Zastępca Prezesa Zarządu

Mariusz PĘZA
Zastępca Prezesa Zarządu

Marzena CIRUK
Skarbnik

Ludmiła  UTRUTKO
Sekretarz

Wiesława ĆWIKLIŃSKA
Członek Zarządu

Tadeusz HALICKI
Członek Zarządu

KONTAKT

Muzeum Wojska w Białymstoku
ul. Kilińskiego 7, Białystok 15-089

bialystok@pamiecisybiru.pl

Muzeum: 85 741 54 48
Prezes: 605 590 873

FORMULARZ KONTAKTOWY

E-mail:
Temat:
Wiadomość: