• Nie umiera ten kto trwa wiecznie w pamięci żywych

prev next

28 kwietnia 2017 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku.  Prezes Stowarzyszenia Jerzy Bołtuć przywitał członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości wśród których byli m. in. : Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku inż. Tadeusz Chwiedź oraz Sekretarz Związku Sybiraków Z.O.  Jolanta Hryniewicka, Główna Księgowa Z.O. Barbara Sokólska , Kapelan Sybiraków w Diecezji Drohiczyńskiej Ks. Robert Figura, przedstawiciel Prezydenta Miasta Białegostoku Dyrektor Waldemar Pawłowski, Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku profesor Wojciech Śleszyński, reprezentująca Wspólnotę Wnuków  Sybiraków w Białymstoku   Barbara Bielawiec  Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2016 przedstawił Prezes Zarządu Jerzy Bołtuć a Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016 przedstawił zebranym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Klimowicz.  Sprawozdania zaakceptowali członkowie Stowarzyszenia poprzez podjęcie Uchwał. Przedstawiono  propozycje i po dyskusji przyjęto Uchwałą Plan Pracy na rok 2017. W krótkich wystąpieniach  Pan Prezes Tadeusz Chwiedź oraz Pan Dyrektor Wojciech Śleszyński podkreślili potrzebę rozwijania form współpracy Związku Sybiraków z Muzeum Pamięci Sybiru oraz z Podlaskim Stowarzyszeniem Pamięci Zesłańców Sybiru. Zebrani zostali zapoznani przez Pana Dyrektora W. Śleszyńskiego o planach i zamierzeniach dotyczących budowy Muzeum Pamięci Sybiru. (bogajh)

 

KONTAKT

Muzeum Wojska w Białymstoku
ul. Kilińskiego 7, Białystok 15-089

bialystok@pamiecisybiru.pl

Muzeum: 85 741 54 48
Prezes: 605 590 873

FORMULARZ KONTAKTOWY

E-mail:
Temat:
Wiadomość: